دی 96

در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ تا ۸ دی ۱۳۹۶ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهاي همايش :

 آسيب­ شناسي باليني و تشريحي شامل چالش­ هاي بالين تا آزمايشگاه، مديريت آزمايشگاه ­هاي باليني، تازه­ هاي تشخيصي و مباحث بحث برانگيز در زمينه­ هاي پاتولوژي زنان، پاتولوژي گوارش، پاتولوژي پوست، مديريتكيفيت در آزمايشگاه، پاتولوژي پستان، ميكروب­ شناسي، سيتوپاتولوژي، هموويژلانس و بانك خون، كاربرد روش ­هاي نوين آزمايشگاهي، روش­ هاي تشخيص در بالين بيمار، اوروپاتولوژي، بيوشيمي ، ايمونولوژي، پاتولوژي ريه، سر و گردن و بافت نرم مقالات پذیرش شده در