نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه دی 96

نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

19th Annual Conference and the 2nd International Conference on Pathology and Laboratory Medicine

نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ تا ۸ دی ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی آسیب شناسی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش :

 آسیب­ شناسی بالینی و تشریحی شامل چالش­ های بالین تا آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه ­های بالینی، تازه­ های تشخیصی و مباحث بحث برانگیز در زمینه­ های پاتولوژی زنان، پاتولوژی گوارش، پاتولوژی پوست، مدیریتکیفیت در آزمایشگاه، پاتولوژی پستان، میکروب­ شناسی، سیتوپاتولوژی، هموویژلانس و بانک خون، کاربرد روش ­های نوین آزمایشگاهی، روش­ های تشخیص در بالین بیمار، اوروپاتولوژی، بیوشیمی ، ایمونولوژی، پاتولوژی ریه، سر و گردن و بافت نرم مقالات پذیرش شده در نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه