بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران آبان 92

بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

Twenty-third Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology

بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۲ تا ۹ آبان ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی چشم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


مفتخریم از 6 تا 9 آبان 1392 میزبان شما در بیست وسومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران باشیم. دبیرخانه دائمی کنگره مستقر در محل انجمن، با همکاری با گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران وظیفه برگزاری این کنگره را بر عهده دارد و امیدوار است بتواند با همیاری اعضای هیئت علمی کنگره و با بهره گیری از تجربیات و دانش چشم پزشکان حاذق کشور و مهمانان خارجی، با جدیدترین مباحث علمی پذیرای همکاران عزیز باشد.

حضور متخصصان ارجمند در این کنگره و مشارکت ایشان در جلسات علمی آن، زمینه ای برای گسترش هر چه بیشتر دانش چشم پزشکی و مشوقی برای ارائه دهندگان مطالب خواهد بود. امسال با برقراری ثبت نام زود هنگام، تلاش شد زمینه برنامه ریزی هر چه بهتر برای حضور همگان در این کنگره فراهم آید. ضمن آن که سعی بر آن است با بهره گیری از تجربیات دیگر کنگره ها و سمینارها آن چه را که همکاران بیشتر بدان رغبت نشان داده بودند در برنامه گنجانده شده و عناوین کمتر مورد اقبال حذف شوند.

امید است کنگره بیست و سوم بتواند پاسخگوی توقعات همکاران و علاقمندان باشد.