دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی آبان ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۹ توسط ، آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی