سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی اسفند ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی