چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی مرداد ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ توسط ، آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی